TFF Tahkim Heyeti’nden Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan açıklaması!

TFF Tahkim Şurası’ndan yapılan açıklama şu biçimde;

“Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile ortasındaki uyuşmazlığa ait Uyuşmazlık Tahlil Şurası’nın (UÇK) 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) – K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi.

– Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan, Uyuşmazlık Tahlil Şurası’nın 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen 2020/274) – K.2020/394 sayılı kararına karşı 14.01.2021 tarihinde Tahkim Konseyi’ne müracaatta bulunmuşlardır. Bu başvuruyu takiben Kurulumuz’a yapılan Uyuşmazlık Tahlil Heyeti evraklarına ait öteki müracaatlar ile birlikte kelam konusu evrak da Uyuşmazlık Tahlil Heyeti’nden talep edilmiştir. Belge Kurulumuz’a gönderildikten sonra tıpkı tarihte UÇK kararlarına karşı yapılan itiraz müracaatlarıyla sıraya alınarak 2021/30 sayısı ile Tahkim Konseyi temel defterine kaydedilmiştir. Temel kaydı yapılan belgede Tahkim Konseyi Talimatı’nın 8. unsuru düzenlemesi uyarınca mühlet, harç, vd. ögeler tarafından birinci inceleme tamamlanmıştır. Birinci incelemesi tamamlanan belgede; Tahkim Şurası Talimatı’nın 9. unsuru mucibince davalı kulüp ve futbolcunun müracaat dilekçeleri davacı Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’ye bildirim edilerek yanıt dilekçesini sunmak üzere 7 günlük müddet verilmiştir. Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic.A.Ş. 25.01.2021 tarihinde karşılık dilekçesini sunmuştur. Taraf teşkili sağlanan belgede; davalıların duruşma talepleri Tahkim Şurası Talimatı’nın 11. unsuru kapsamında kıymetlendirilerek evrakın –yine temel sırası nazara alınarak- 04.02.2021 tarihinde yapılacak toplantıda görüşülmek üzere gündeme alınmasına ve incelemenin birebir gün saat 15:30’da duruşmalı olarak icra edilmesine karar verilmiştir. 01.02.2021 tarihinde taraflara bildiri edilen duruşma davetiyesine 02.02.2021 tarihinde davalılar Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan vekilleri mazeret dilekçesi sunmuştur. Davalıların talepleri, savunma hakkının tam olarak kullanılması için Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi 6.maddesi ve T.C. Anayasası 36. hususu mucibince 02.02.2021 tarihinde oluşturulan orta karar ile kabul edilerek duruşma davacı Rize Spor Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’ye de bildiri edilmek suretiyle 08.02.2021 günü saat 15:30’a ertelenmiştir.

– Duruşma için tayin edilen 08.02.2021 Pazartesi günü saat 15:30’da görüntü konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan’ın hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı. Yapılan müzakere sonucunda; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa mevzu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve evrakın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu”